OBUKA ZA MONTESORI ASISTENTA UČITELJA

Omogućava Vam da zakoračite u svet Montesori filozofije i pristupa odgajanju dece, takođe da steknete osnovno znanje i veštine vezane za Montesori metod i obezbedite sebi jedan drugačiji i širi pogled na rad sa decom.

Program obuke za Montesori asistenta podrazumeva:

- 10 višečasovnih susreta na kojima se obrađuje svih 5 montesori oblasti

1. Teorija

2. Dečija kuća

3. Jezik

4. Matematika

5. Kosmičko vaspitanje i obrazovanje

6. Prikaz Velike priče ,,Bog bez ruku“

7. Prikaz Velike priče,, Crna traka“

8. Prikaz izrade kartica nomenklature

- Prezentacije osnovnih vežbi svih montesori materijala za decu uzrasta od 6.-12. godine

- Kreiraju se dodatne vežbe za svaki od materijala

- Kompletnu literaturu u pdf formatu

- Konsultacije sa Montesori pedagogom

- 20 sati neposrednog Montesori rada sa decom

- Izradu domaćih zadataka iz svake oblasti

- Sertifikat o stečenom zvanju Montesori asistenta za decu od 6-12 godina

 

 

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.