Omogućava Vam da zakoračite u svet Montesori filozofije i pristupa odgajanju dece, takođe da steknete osnovno znanje i veštine vezane za Montesori metod i obezbedite sebi jedan drugačiji i širi

...

Omogućava Vam da zakoračite u svet Montesori filozofije i pristupa odgajanju dece, takođe da steknete osnovno znanje i veštine vezane za Montesori metod i obezbedite sebi jedan drugačiji i širi

...

Omogućava Vam da zakoračite u svet Montesori filozofije i pristupa odgajanju dece, takođe da steknete osnovno znanje i veštine vezane za Montesori metod i obezbedite sebi jedan drugačiji i širi

...

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.