Kursevi

POLUDNEVNI BORAVAK ZA DECU DO 6.GODINE

POLUDNEVNI BORAVAK ZA DECU DO 6.GODINE

Prijave u toku

Poznavajući činjenicu da je period do 6.godine nestabilna faza razvoja, da deca tada upijaju svesno I nesvesno sve iz svog okruženja, a ostaje u njima trajno I postaje deo karaktera , vodeći se  dečijim senzibilitetom i potrebama, benefitima podsticanja ranog razvoja dece, došli smo do izvesnih saznanja koja su nas motivisala da pokrenemo četvoročasovni rad sa decom.

Polazeći od potrebe podsticanja I očuvanja detetovog fizičkog, mentalnog I duhovnog razvoja u najjranijem dobu ,  četvoročasovni boravak u Montesori Centru pored vaspitnih I obrazovnih ciljeva ima I neke specifične ciljeve, koji su suštinski važniji za zdravo odrastanje:

-          -Zaštititi dete od nametnute socijalizacije. Svako dete je individua za sebe, koje nema potrebu za socijalizacijom u smislu saradnje, ali ima potrebu da boravi u okruženju vršnjaka.

-          -Što je duže moguće, izbeći stres kolektiva

-          -Osloboditi se nametnutih vremenskih ograničenja koja uslovljavaju vreme dolaska, odlaska, obroka, početka I završetka bilo koje radnje, potpuno zanemarujući fizičke potrebe individue, samim tim nanoseći štetu fizičkom, psihičkom I duhovnom zdravlju pojedinca.

-          -Osloboditi roditelje jutarnjeg stresa.

S toga boravak u Montesori Centru podrazumeva sledeće:

-          -Dete dolazi onda kada je kod svoje kuće, nakon samostalnog buđenja, obavilo sve svoje jutarnje rutine, kada je fizički, mentalno, spremno da se posveti bilo kojoj vrsti rada.

-          -Priključuje se radu u skladu sa svojim mogućnostima, poštujući principe I načela montesori pedagogije.

-          -Svakodnevno boravi na svežem vazduhu

-          -Ima mogućnost za kreativnom I stvaralačkom ekspresijom

-          -Dva puta nedeljno učestvuje na časovima stranog jezika

-          -Dete samostalno funkcioniše, koliko mu to mogućnosti dozvoljavaju

Nakon četiri sata rada, ono ima potrebu za ručkom, odmorom u njemu poznatom okruženju, nakon čega bi bilo poželjno da uslede neke drugačije aktivnosti, vezane za porodicu I funkcionisanje iste na dnevnom nivou.

 

Vaspitačice (3 vaspitačice)

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.