Kursevi

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Prijave u toku

Namenjen je  deci koja se spremaju za polazak u školu I koja do tada nisu pohađala montesori programe. Po teoriji Montesori pedagogije deca od šeste godine već spadaju u školski uzrast, oni bi trebalo lagano da ulaze u takozvanu stabilnu fazu razvoja. Obzirom da su mnoge faze posebne osetljivosti prošle, da je rad otežan I da se razvijanja apstraktno mišljenje, program je koncipiran tako da podstakne razvoj apstraktnog mišljenja I ubrzano nadoknadi propušteno.

Ciljevi programa  podrazumevaju:

-         - Opismenjavanje Dece

-         - Samostalno čitanje

-          -Savladavanje osnovnih matematičkih operacija

-          -Upoznavanje sa svim zakonitostima prirode od kosmosa do čoveka

Prvi deo programa bavi se opismenjavanjem, dok se drugi deo bavi  razvijanjem apstraktnog mišljenja uz pomoć kosmičkog obrazovanja. U drugom delu programa deca primenjuju tehniku pisanja I čitanja, kao I matematičkih operacija na konkretnim primerima kosmičkih zakona I odnosa.

-Ciljevi programa se postižu:

-          -Vežbama iz oblasti jezika

-          -Vežbama iz oblasti matematike

-          -Velikim pričama I zadacima kosmičkog vaspitanja I obrazovanja

Zadaci koji su vezani za osamostaljivanje deteta podignuti su na viši nivo, kako bi dete po polasku u školu bilo sposobno samostalno da funkcioniše kod kuće, još bitnje u školi. 

Vaspitačice (3 vaspitačice)

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.