Jasmina Škunca-Sabljar

Jasmina Škunca-Sabljar

Montesori pedagog

skunca@montesori.rs

Međunarodno sertifikovani montesori pedagog za decu uzrasta do 12 godina

Osnivač Montesori Centra

Oduvek sam smatrala da je Montesori pedagogija proces I da je drugačija od svih ostalih pristupa radu sa decom. Shvatala sam da je ona osnova vaspitanja. Nisam izabrala izabrala metod marije Montesori. Montesori sam prepoznala, u svom životu, u svom radu, načinu na koji razmišljam, načinu na koji doživljavam svet oko sebi I na koji delujem na taj svet. Montesori je definisao moje stavove I metode, dao mu je okvir. U miru sam sama sa sobom, posmatram, obradim ono što sam primetila, unapred pripremim okruženje za decu, nađem im se za pomoć  kada je zatraže, sklonim se da ih ne sputavam kada je to potrebno. Lepo je biti sluga dečijem duhu, biti saradnik prirode u izgradnji dečije individualnosti. To je vrhunac uspeha I dostojanstva svakog pedagoga.

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.