Programi za decu

CELODNEVNI BORAVAK ZA DECU DO 6.GODINE

CELODNEVNI BORAVAK ZA DECU DO 6.GODINE

Poznavajući činjenicu da je period do 6.godine nestabilna faza razvoja, da deca tada upijaju svesno I nesvesno sve iz svog okruženja, a ostaje u njima trajno i postaje deo karaktera , vodeći se  dečijim senzibilitetom i potrebama, benefitima podsticanja ranog razvoja dece, došli smo do izvesnih saznanja koja su nas motivisala da pokrenemo višečasovni rad sa decom.

Polazeći od potrebe podsticanja i očuvanja detetovog fizičkog, mentalnog i duhovnog razvoja u najjranijem dobu , boravak u Montesori Centru pored vaspitnih i obrazovnih ciljeva ima i neke specifične ciljeve, koji su suštinski važniji za zdravo odrastanje:

- Zaštititi dete od nametnute socijalizacije. Svako dete je individua za sebe, koje nema potrebu za socijalizacijom u smislu saradnje, ali ima potrebu da boravi u okruženju vršnjaka.

- Što je duže moguće, izbeći stres kolektiva

- Osloboditi se nametnutih vremenskih ograničenja koja uslovljavaju vreme dolaska, odlaska, obroka, početka i završetka bilo koje radnje, potpuno zanemarujući fizičke potrebe individue, samim tim nanoseći štetu fizičkom, psihičkom i duhovnom zdravlju pojedinca.

- Osloboditi roditelje jutarnjeg stresa.

S toga boravak u Montesori Centru podrazumeva sledeće:

- Dete dolazi onda kada je kod svoje kuće, nakon samostalnog buđenja, obavilo sve svoje jutarnje rutine, kada je fizički, mentalno, spremno da se posveti bilo kojoj vrsti rada

- Priključuje se radu u skladu sa svojim mogućnostima, poštujući principe i načela montesori pedagogije

- Svakodnevno boravi na svežem vazduhu

- Ima mogućnost za kreativnom i stvaralačkom ekspresijom

- Dva puta nedeljno učestvuje na časovima stranog jezika

- Dete samostalno funkcioniše, koliko mu to mogućnosti dozvoljavaju

- Učestvuje u svim obrocima

 

 

Montesori pedagozi:

Marina Ilinčić

Montesori pedagog

Jasmina Škunca-Sabljar

Montesori pedagog

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.