Programi za decu

ŠKOLSKI BORAVAK ZA DECU OD 7-11.GODINE

ŠKOLSKI BORAVAK ZA DECU OD 7-11.GODINE

Školski period se u Montesori pedagogiji smatra stabilnom fazom detetovog razvoja. Ono bi trebalo samostalno da primenjuje I usavršava veštine koje je razvilo u period do 7.godine. Pretpostavlja se da je dete potpuno samostalno u svim sferama života, da ima izgrađeno samopouzdanje, samopoštovanje, razvijene odnose prema stvarima, okolini, ljudima, vremenu.

Poznato je da se periodi posebne osetljivosti za usvajanje pojedinih veština ne mogu vratiti. Ako su prošli nedovoljno opaženo I podstaknuto, vreme za to je završeno. Javlja se poteškoća prilikom savladavanja veština, I mogu se usavršiti u određenom procentu.

Obzirom na činjenicu da savremeno doba nosi sa sobom potrebe da se dete zaštiti I više nego što je objektivno potrebno, mnoge veštine su ostale na marginama vremena koje je iza.

Rad u celodnevnom boravku za školsku decu ima raznovrsne dobiti :

-          -Naknadno ovladavanje životnim veštinama

-          -Podizanje samopouzdanja I samopoštovanja

-          -Prepoznavanje svojih I tuđih potreba

-          -Razvijanje empatije I saradnje

-         - Savladavanje zadataka školskog programa sa lakoćom uz pomoć montesori materijala za matematiku, jezik, prirodu I društvo

-          -Upoznavanje sa montesori tehnikama izrade zadataka

-         - Razvijanje ljubavi prema učenju

-          -Učiti kako  učiti

-         - Podsticanje istraživanja, postavljanja pitanja I portage za odgovorom

-          -Raspoređivanje vremena u skladu sa obavezama

-          -Učešće u projektima

-          -Poštovanje zajednice, njenih dogovora, principa, načela

Deca koriste boravak maksimalno I u skladu sa potrebama porodice.

 

 

Montesori pedagozi:

Marina Ilinčić

Montesori pedagog

Jasmina Škunca-Sabljar

Montesori pedagog

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.